Menú da páxinas
Menú de categorías

Participa

 

II Premio de Investigación Lingüística e Etnográfica sobre lingua e cultura galegas “Marcosende” 2018

Envía un arquivo adxunto por correo electrónico a marcosende@territoriocreacion.gal en formato Word ou Open Office encabezado polo título e o pseudónimo, sen datos persoais. O nome deste arquivo adxunto será o pseudónimo.

Por outra banda, envía un sobre por correo postal cos teus datos persoais, pondo no remite o pseudónimo co que asinaches o traballo. No interior envía os teus datos (nome e apelidos, centro e nivel de ensino, idade, enderezo postal, teléfono e enderezo electrónico), o aval do persoal docente (segundo o modelo «Nome e apelidos, materia do persoal docente, nome do centro, avala a presentación deste traballo no II Premio de ILE Marcosende 2018») etc. Este sobre enviarase a:

II Premio de Investigación “Marcosende”

Departamento de Filoloxía Galega e Latina

Facultade de Filoloxía e Tradución

Praza das Cantigas s/n

Campus de Vigo. Universidade de Vigo

36310 Vigo

 

II Premio de Creación Literaria Galega «Cumieira das Cantigas» 2018

Envía un arquivo adxunto por correo electrónico a cumieira@territoriocreacion.gal en formato Word ou Open Office encabezado polo título e o pseudónimo, sen datos persoais. O nome deste arquivo adxunto será o pseudónimo.

Por outra banda, envía un sobre por correo postal cos teus datos persoais, pondo no remite o pseudónimo co que asinaches o traballo. No interior envía os teus datos (nome e apelidos, centro e nivel de ensino, idade, enderezo postal, teléfono e enderezo electrónico), o aval do persoal docente (segundo o modelo «Nome e apelidos, materia do persoal docente, nome do centro, avala a presentación deste traballo no II Premio de CLG Cumieira das Cantigas 2018») etc. Este sobre enviarase a:

II Premio de Creación Literaria «Cumieira das Cantigas»

Departamento de Filoloxía Galega e Latina

Facultade de Filoloxía e Tradución

Praza das Cantigas s/n

Campus de Vigo. Universidade de Vigo

36310 Vigo

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Para calquera aclaración poden dirixirse a  concurso@territoriocreacion.gal